Beton, wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Beton może być wytwarzany na placu budowy, może być betonem towarowym lub produkowanym w wytwórni betonowych elementów prefabrykowanych.
Beton – materiał powszechnie stosowany
w budownictwie charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Beton jako materiał, wymaga niewielu zabiegów konserwacyjnych w okresie swojego użytkowania i nie musi być w tym okresie wymieniany, co minimalizuje jego wpływ na środowisko.
 • Beton jest materiałem ekologicznym.
 • Beton i jego składniki mogą w sposób ekonomiczny podlegać kilkukrotnemu recyklingowi.
 • Beton stwarza szerokie i niespotykane w przypadku
  innych materiałów budowlanych możliwości dostosowywania jego właściwości do warunków jego wykonywania i użytkowania.
 • Beton jest przyjaznym materiałem zarówno dla architekta, jak i konstruktora. Pozwala w efektywny sposób łączyć formę i funkcję obiektu z konstrukcją i technologią wykonania.
 • Beton to konkurencyjne tworzywo dla innych
  materiałów budowlanych

Najważniejszymi parametrami określającymi mieszankę betonową są:

 • Klasa ekspozycji – warunki środowiska, w których znajduje się beton. Oddziaływanie środowiska może być chemiczne lub fizyczne i może wpływać na beton lub znajdujące się w nim elementy metalowe (zbrojenie).
 • Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie - określana w nazwie mieszanki betonowej (np. B25 to według starego nazewnictwa beton o wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie 25 MPa mierzonej na próbce sześciennej, a C20/25 to ten sam beton, który na próbce walcowej uzyskuje wytrzymałość na ściskanie równą 20 MPa a na sześciennej 25 MPa.)

Klasa ekspozycji to temat bardzo szeroki, który opisaliśmy w osobnym artykule, a traktowany na polskich budowach po macoszemu. Nikt nie zwraca na nią uwagę, a źle dobrana projektowana klasa ekspozycji betonu może być przyczyną jego wcześniejszej korozji i degradacji.
 
Specyfikacja (zamówienie) przekazywana producentowi betonu powinna
zwierać wszystkie istotne wymagania dotyczące właściwości betonu oraz
warunków jego transportu, zabudowy i pielęgnacji:
■ przeznaczenie betonu,
■ warunki pielęgnacji,
■ wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła),
■ oddziaływanie środowiska, w którym konstrukcja będzie eksploatowana,
■ wymagania dotyczące wykończenia powierzchni betonu,
■ wymagania dotyczące otulenia zbrojenia i rozstawu prętów zbrojeniowych
(maksymalny wymiar ziarna kruszywa),
■ ograniczenia dotyczące stosowanych składników np. wynikających z klas
ekspozycji.
 
Generalnie parametry betonu kształtuje się poprzez odpowiednie proporcje podstawowych materiałów go budujących tj. woda, cement i kruszywo oraz odpowiednich domieszek.
 
Dlatego bardzo istotne jest, aby nie dolewać na budowie wody do betonu, gdyż zmieniamy projektowane proporcje a tym samym powodujemy:
● obniżenie wytrzymałości
● zwiększenie porowatości
● zwiększenie nasiąkliwości
● obniżenie mrozoodporności
● obniżenie odporności korozyjnej
● zwiększenie skurczu
● pogorszenie warunków pasywacji stali
 
Źródło : Poradnik informacyjny Górażdże pt. Beton