Drewno jako materiał do budowy

Drewno jest materiałem od dawna stosowanym w budownictwie. W ostatnich latach coraz częściej do niego wracamy w coraz szerszym zakresie w realizacjach budowlanym, chociaż do liderów tj. krajów skandynawskich oraz Austrii wiele nam jeszcze brakuje.
W tym artykule postaram się przybliżyć cechy drewna, które predyspynuja go do wykorzystywania w budownictwie.
Do zalet drewna zalicza się:

 • łatwość obróbki i łączenia – różna jednak dla poszczególnych gatunków,
 • stosunkowo duża wytrzymałość (wytrzymałość względna – wytrzymałość podzielona przez ciężar właściwy – dorównuje wytrzymałości stali),
 • niewielki ciężar właściwy,
 • dobra izolacyjność cieplna i akustyczna,
 • dobra odporność na działanie czynników chemicznych,
 • dobre zaspakajanie odczuć estetycznych,
 • inne, np. ostrzegawcze właściwości drewna - pomiędzy wystąpieniem siły niszczącej sygnalizowanym przez głośne trzaski pękającego drewna a złamaniem stojaków sosnowych upływa średnio 50 sekund; jest to czas, którym dysponuje człowiek na opuszczenie zagrożonego miejsca.

Wady drewna jako materiału:

 • anizotropowa budowa – np. różna wytrzymałość wzdłuż i w poprzek włókien, różne moduły sprężystości w kierunkach podłużnym, promieniowym,
  i stycznym,
 • higroskopijność,
 • możliwość odkształceń pod wpływem zmian wilgoci (skurcz i pęcznienie),
 • palność,
 • podatność na korozję biologiczną (owady i grzyby),
 • liczne wady surowca wynikające z morfologicznej budowy drzew,
 • duże straty drewna w procesie pozyskiwania surowca i obróbki.

Uwaga!
Pomimo palności, elementy drewniane zachowują w ogniu dłużej swą wytrzymałość niż na przykład elementy metalowe. Podczas gdy elementy metalowe na skutek wysokiej przewodności cieplnej szybko się rozgrzewają i znacznie rozszerzają tracąc w związku z tym zdolność do przenoszenia obciążeń, to w przypadku drewna następuje pod wpływem ognia stosunkowo powolne, stopniowe jego zwęglanie. Płonące drewno pokrywa się izolacyjną warstwą, która jest złym przewodnikiem ciepła i opóźnia przenikanie ciepła w głąb materiału, chroniąc w ten sposób jego partie wewnętrzne i utrudniając jego przepalenie. W ogniu konstrukcje drewniane załamują
się stopniowo i powoli, co stwarza dogodne warunki ratownicze.
 
W artykule cytowano fragmenty opracowania dra inż. M. Gaczka pt. "Podstawowe materiały i wyroby budowlane. Drewno i tworzywa drzewne."