Drzewa na działce budowlanej

Przy zakupie działki budowlanej nie zawsze zwracamy uwagę na to co na niej w momencie zakupu się znajduje, a jest wiele elementów, które mogą mieć wpływ na koszt całego zamierzenia budowlanego.
Jeżeli już jesteśmy w posiadaniu takiej działki, na której rosną sobie drzewka to musimy się poważnie zastanowić, czy rzeczywiście są one w naszej inwestycji przeszkodą. Wyciąć drzewo możemy szybko, a czekać aż wyrośnie będziemy całe życie.

Naturalnie drzewa, które kolidują z naszą inwestycją albo mogące mieć negatywny wpływ na wykonanie lub użytkowanie planowanego obiektu powinny zostać wycięte ( i o tym za chwilę). Jednakże zanim taką decyzję podejmiemy zastanówmy się kilka razy nad wszelkimi konsekwencjami.

Przyjemny cień latem, osłona od wiatru zimą, to tylko niektóre z zalet. Są też i wady takie jak liście na trawniku jesienią w przypadku drzew liściastych, czy nadmierne zacienienie okien, gdy drzewa rosną blisko budynku.

W przypadku niektórych gatunków drzew o rozbudowanym systemie korzeniowym jak sosna czy topola może dochodzić do wysadzania fundamentów przez korzenie, a przy niekorzystnych warunkach gruntowych do obniżenia lokalnego zwierciadła wody i zmian objętościowych gruntu w okolicach fundamentów. Konsekwencją tego są rysy, a nawet awarie budowlane.

Gdy już podjęliśmy decyzję o wycince drzew z działki musimy mieć świadomość, że będzie potrzebna nam zgoda urzędowa wydawana przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Musimy przygotować inwentaryzację z określeniem ilości, gatunku drzew oraz obwodu pnia (mierzy się go na wysokości 1,3 m). W składanym wniosku będziemy zobligowani również do określenia planowanego terminu i przyczyny wycinki. Zgoda taka nie jest potrzebna w przypadku wycinki drzew owocowych oraz tych w wieku do 5 lat.

Szczególnym przypadkiem są natomiast działki leżące w obszarach ochrony krajobrazowej bądź na których są obiekty wpisane do rejestru zabytków. W takich przypadkach przepisy zmuszają nas do występowania o dodatkowe zgody.

Pamiętajmy również, że odpowiedni urząd może nam nałożyć z tytułu wycinki opłatę w wysokości zależnej od gatunku drzewa i obwodu pnia (wysokość stawek określa odpowiednie rozporządzenie) a czasami także obowiązek nasadzeń i pielęgnacji odpowiedniej ilości drzew.

Nie bądźmy pochopni w decyzji o wycince, bo drzewa ściąć można w chwile a rosną latami. Nieuzasadniona wycinka wiąże się przy tym z dużymi mandatami. Mam nadzieję, że artykuł ten pomoże podjąć odpowiednie decyzje i odnaleźć się w biurokracji, a i uchroni przed karami.