Ekonomiczny projekt domu (budynku)

Planując wybudowanie budynku energooszczędnego o niskich kosztach eksploatacyjnych a przede wszystkim ogrzewania należy optymalnie go zaprojektować.
Kierując się następującymi zasadami przy doborze projektu można znacznie ograniczyć koszty przyszłego ogrzewania:

  • optymalny kształt budynku. Ogólnie im bardziej zwarta bryła o małej powierzchni przegród zewnętrznych do powierzchni budynku tym lepiej właściwa izolacja przegród zewnętrznych. Minimum to zachowanie parametrów określonych w rozporządzeniu pt. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tutaj należy się kierować racjonalizmem pomiędzy stosunkiem wartości współczynnika U dla przegrody a ceną materiału. (Po przekroczeniu pewnej grubości izolacji cena rośnie dalej wprost proporcjonalnie do objętości izolacji, a współczynnik U przegrody minimalnie. Dlatego nie opłaca się maksymalizować grubości izolacji w nieskończoność)
  • prawidłowe rozwiązanie szczegółów budowlanych. Podstawowa zasada to minimalizacja ilości tzw. mostków cieplnych (najczęściej spotykane błędy to nieprawidłowo rozwiązana izolacja przy oknach i drzwiach, nieekonomicznie zaprojektowane balkony, czy ewentualne wsporniki na elewacji)
  • dobre okna i drzwi oraz sprawna wentylacja budynku (należy zwracać tu uwagę zarówno na ramy okienne jak i szyby). Właściwa wentylacja jest niezbędna ze względu na odprowadzenie niekorzystnego nadmiaru wilgoci z pomieszczeń wewnętrznych.