Etapy inwestycji budowlanej

Budowa domu to przykład pełnego procesu inwestycyjnego. Składa się z wielu elementów i koniecznych formalności, z których żadnej nie można pominąć.

Etap 1. Przygotowanie inwestycji

 • Ustalenie wstępnej koncepcji
 • Określenie sposobu finansowania (zabezpieczenie środków własnych bądź uzyskanie kredytu)
 • Zakup odpowiedniej działki budowlanej (korzystne położenie, dojazd, dostępność przyłączy)
 • Wybór gotowego bądź zlecenie indywidualnego projektu mieszczącego się w warunkach zabudowy działki
 • Ustalenie ram czasowych
 • Wybór właściwego wykonawcy i podpisanie umowy (warto ten krok wykonać na etapie ustalania koncepcji)
 • Przeprowadzenie formalności urzędowych (uzyskanie pozwolenia na budowę, umów przyłączeniowych na poszczególne media, wybór odpowiedniego kierownika budowy oraz zgłoszenie rozpoczęcia budowy)
 • Wykonanie planu „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”
 • Ustalenie formy rozliczania z wykonawcą
 • Ustalenie harmonogramu budowy

Etap 2. Faza wykonawcza

 • Wytyczenie geodezyjne obiektu
 • Badania geotechniczne
 • Realizacja przyłączy
 • Organizacja terenu budowy
 • Realizacja poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z odbiorem jakościowym przez osobę uprawnioną
 • Koordynacja dostaw materiałowych i prac oraz czuwanie nad ich zgodnością z projektem, umową i sztuką budowlaną.
 • Dbanie o właściwą realizację detali mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynku
 • Bieżąca dokumentacja poszczególnych etapów w Dzienniku Budowy
 • Bieżące czuwanie nad realizacją prac zgodnie z przepisami BHP i planem BIOZ

Etap 3. Odbiór obiektu

 • Uporządkowanie terenu budowy
 • Zakończenie robót wpisem w Dzienniku Budowy
 • Odbiór inwestorski i przekazanie wykonanego obiektu inwestorowi
 • Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego