Jak odbierać układanie płytek?

Jednym z najpopularniejszych rodzajów okładzin, które pojawiają się w naszych domach i mieszkaniach do okładziny podłogowe i ścienne z płytek ceramicznych.
Problem w tym, że niby wszyscy wiemy jak je układać a nikt nie wie jak odbierać tego typu prace.
Tutaj podam kilka wskazówek:
- po pierwsze sprawdzamy zgodność z projektem , zalożeniami i umową - dokonujemy tu oceny wizualnej układu okładzin, ich rozłożenia, zgrywaniu się fug wstawek przy ścianach (patrząc by nie były zbyt wąskie i aby były równe)
- sprawdzamy jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności (płytki, kleje, izolacje, fugi itp.). Przy płytkach należy zwrócić uwagę na jednakową kalibrację poszczególnych opakowań
- sprawdzamy prawidłową przyczepność poprzez opukiwanie - płytka nie powinna wydawać głuchego odgłosu
- sprawdzamy odchylenia krawędzi od poziomu i pionu za pomocą łaty długości 2 m. Odchyłka nie powinna przekraczać 2 mm na długości łaty (oczywiście o ile nie ma w projekcie spadków i zaniżeń dla wpustów) Należy również pamiętać, że same płytki mają odchyłki od płaszczyzny szczególnie przy większych wymiarach.
- kontrolujemy odchylenie powierzchni od płaszczyzny również 2 m łatą - prześwity nie powinny przekraczać 2 mm
- sprawdzamy prawidłowość wypełnienia i prostoliniowości spoin. Odchylenie od linii prostej nie powinno przekroczyć 2 mm na jednym metrze i 3 mm na całej długości dla płytek 1 gatunku oraz 3 mm na metrze oraz 5 mm na długości dla pozostałych
- w miejscach przylegania do ściany płytka powinna być wykończona cokołem
- sprawdzamy jednakowość szerokości spoin. Należy pamiętać, że szerokość fug powinniśmy dobrać do wymiaru płytki
- przy powierzchniach o wymiarach powyżej 6 m należy dołożyć dylatacje między płytkami. Zazwyczaj dylatuje się polami ok. 5x5 lub 6x6 m.
Niespełnienie choćby jednego z powyższych wymogów dyskwalifikuje prawidłowe wykonanie okładziny ceramicznej.