Posadzki żywiczne - przegląd rodzajów i zastosowań

Posadzki żywiczne to wielka rodzina produktów, stanowiących wykończenie nawierzchni, a łączy je wszystkie spoiwo żywiczne.

Zaletą tych rozwiązań jest różnorodność właściwości, a co za tym idzie ogromne możliwości zastosowania.

Do niedawna posadzki żywiczne kojarzyły nam się przeważnie z nietypowymi zastosowaniami przede wszystkim w obiektach przemysłowych, ale to tylko dlatego, że zarówno przez duży nakład robocizny, jak i drogie komponenty, sumaryczna cena wykonania m2 powierzchni jako posadzki żywicznej była względnie wysoka.

Na szczęście wraz ze wzrostem popularności tej grupy rozwiązań ich cena spada i z powodzeniem zaczynają być powszechnie stosowane we wszelkiego typu obiektach, a nie jak dotąd w pomieszczeniach przemysłowych, gdzie przy wymogach dla powierzchni posadzki po prostu nie było alternatywy dla rozwiązań z posadzek żywicznych.

 

Epoksyd czy poliuretan?

Mówiąc o posadzkach ze spoiwem żywicznym, a właściwie o ich warstwie wykończeniowej ( bo dużo taniej jest wykonać posadzkę betonową czyli ze spoiwem cementowym i tylko warstwę kilku mm wykończenia zrealizować jako żywiczną) mamy w ogromnej większości na myśli dwa rodzaje posadzek:

- epoksydowe

- poliuretanowe

ale również i:

- winylowo-estrowe

- akrylowe

- jak i epoksydowo-poliuretanowe

 

Porównując dwie główne grupy czyli posadzki epoksydowe i poliuretanowe zauważymy wiele wspólnych cech: cechy optyczne oraz wytrzymałość na ścieranie jest dla obu tych grup podobna. Różnią się jednak innymi cechami.

Posadzki poliuretanowe są twarde ale i elastyczne, dzięki temu są bardziej odporne na przenoszenie zarysowań podłoża.
Ponadto poliuretany lepiej tłumią dzwięki oraz oddają komfort cieplny stąd dużo częściej stosuje się je w realizacjach typu: mieszkania, domy, biura, pomieszczenia wystawiennicze, obiekty użyteczności publicznej a nawet centra handlowe.

Posadzki epoksydowe są za to przede wszystkim stosowane w budownictwie przemysłowym.

Na jak przygotowanej powierzchni można wykonywać nawierzchnie żywiczne?

Przede wszystkim stosujemy wykończenie żywiczne dla powierzchni betonowych. Ważne jest, aby wylewka betonowa miała co najmniej ok. 4 tygodnie od wykonania. Ważna jest wilgotność podłoża, która przy badaniu higrometrem nie powinna przekraczać 4%.

Domowym sposobem sprawdzenia wilgotności podłoża może być położenie na betnowej posadzce plastikowej folii i przyklejeniu jej taśmą na brzegach. Jeżeli po 24 godzinach sucha tzn., że podłoga jest wystarczająco sucha.

W jakich warunkach pogodowych można wykonywać posadzki żywiczne?

Korzystne warunki do wykonywania nawierzchni żywicznych są wtedy, gdy temperatura wynosi co najmniej 12 C, a wilgotność powietrza nie przekracza 85%. Poniżej tej temperatury utwardzenie żywicy następuje znacznie dłużej, a w najgorszych wypadkach składniki ulegają degradacji. Każdorazowo dla danego typu żywicy należy stosować się do wytycznych producenta, respektując wytyczne zamieszczone w karcie technicznej produktu.

Przy niższych temperaturach wzrasta również zużyce składników, a z kolei w temperaturach powyżej 25 C wiązanie następuje znacznie wcześniej. Należy wtedy pamiętać o tym, aby składniki trzymać w możliwie zimniejszej temperaturze.

Co ważne jest przy wykonywaniu?

Istotną kwestią jest właściwe utrzymywanie proporcji wskazanych w karcie technicznej producenta. Dlatego tzw. "odmierzanie na oko" jak to się często robi w przypadku przygotowywania materiałów na spowie cementowym czy wapiennym nie ma tutaj racji bytu. Należy mieć przygotowane odpowiednie naczynia umożliwiające dokładne dozowanie składników.

Gdzie można stosować?

Posadzki żywiczne w zależności od indywidualnych właściwości można stosować na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń. Każdorazowa należy właściwie dobrać rodzaj materiału w zależności od oczekiwanych przez nas cech:

- ścieralności

- klasy antypoślizgowości

- faktury zewnętrznej (np. gładkości)

- wytrzymałości na zmienne temperatury i wilgotność

- mrozoodporności

- szczelności

- itp.

Czy można stosować posadzki żywiczne przy ogrzewaniu podłogowym?

Oczywiście można stosować wykończenie żywiczne posadzek przy ogrzewaniu podłogowym, tym bardziej, że w przypadku takiego ogrzewania maksymalne temperatury ogrzewanej wody nie przekraczają 55 C.

Istotne jest w takim przypadku, aby po położeniu warstwy żywicy ogrzewanie pozostało przez ok. 14 dni wyłączone, aby umożliwić swobodne wyschnięcie i utwardzenie spoiwa.

Przygotowanie podłoża przed ułożeniem warstwy żywicznej

Przed położeniem warstwy żywicznej należy wyczyścić podłoże z luźnych cząstek i kurzu. Wilgotność nie powinna przekraczać 4%. Ubytki w podłożu należy uzupełnić, najlepiej przy użyciu spoiwa żywicznego. W celu uzyskania jednakowej przyczepności w zależności od rodzaju materiału podłoże groszkuje się bądź szlifuje. Na przygotowane podłoże nakłada się w pierwszej kolejności warstwę sczepną, ale to już związane jest z dokładną technologią danego producenta....