Stropy w budynkach jednorodzinnych

Strop pełnią w budynkach funkcję przegrody poziomej, oddzielając poszczególne kondygnacje budynku.

Jednak to nie jedyna funkcja stropów. Stanowią one bowiem również element przenoszący obciążenia na ściany budynku będąc przy tym również jego usztywnieniem.

Ponadto jak każda przegroda, stropy mają zadania ochrony cieplnej i akustycznej pomiędzy pomieszczniami, a w szczególnych przypadkach również ochrony przeciwpożarowej.

W zależności od funkcji budynku oraz odzielanych przez stropy pomieszczeń ważność poszczególnych funkcji stropu jest bardziej lub mniej istotna. np. izolacja cieplna ma znaczenie w przypadku oddzielenia od piwnic i poddaszy.

Obciążenie stropu składa się z:

  • obciążenia stałego, w skład którego wchodzą: ciężar konstrukcji stropu, warstw izolacyjnych i podłogowych, niekiedy ciężar elementów stałych obciążających strop powyżej jak np. więżba dachowa
  • obciążenia zmiennego, w skład którego wchodzą: obciążenie użytkowe (ludzie i sprzęty) oraz ciężar ścianek działowych stojących na stropie.

Wartość obciążenia użytkowego jest określona w normach budowlanych w zależności od przeznaczenia pomieszczenia (pokój, korytarz, biuro, schody itp.).

Stropy można podzielić ze względu na rodzaj materiału je tworzący na drewnianie, żelbetowe oraz ceramiczne na belkach stalowych.

W następnym artykule opiszemy szczegółowo rodzaje poszczegółnych stropów