Zdrowy klimat w pomieszczeniach bez pleśni i grzybów - czyli kilka słow o wentylacji mechanicznej

Wentylacja ze zautomatyzowaną regulacją ilości wymian staje się niezbędnym wymogiem budownictwa energooszczędnego.
Wiadome jest, że dobre ocieplenie budynku wraz ze szczelnymi oknami prowadzą w głównej mierze do oszczędności wydatków na ogrzewanie, jednakże wiąże się to również z negatywnymi konsekwencjami przy braku odpowiedniej wentylacji.
Mianowicie nieświeże wilgotne powietrze z wewnątrz pomieszczeń nie ma możliwości w naturalny sposób ulec wymianie. Wprowadza to konieczność częstego wietrzenia pomieszczeń w celu uzyskania odpowiedniego klimatu wewnątrz. Zwiększona wilgotność w mieszkaniach prowadzi z kolei do zwiększonego ryzyka powstawania pleśni.
Odpowiedzią projektantów na ww. fakt są chociażby znowelizowane wytyczne wprowadzone w Niemczech do ekonomicznego projektowania budynków, które wprowadzają przy energooszczędnym kształtowaniu izolacji termicznej i unikaniu mostków termicznych również odpowiednie wymagania stawiane wentylacji pomieszczeń. Te wytyczne dotyczą tam nie tylko nowobudowanych obiektów, ale również modernizacji już istniejących.
Najczęściej wskazanym rozwiązaniem jest projektowanie zautomatyzowanej wentylacji mechanicznej, która wprowadza możliwość stosowania nieotwieralnych okien. Dzięki zastosowaniu ww. wentylacji nie tylko ogranicza się powstające przy zwiększonej wilgotności ryzyko pleśni, ale również korozji elementów budowlanych, które są z takimi warunkami bezpośrednio związane.
Nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej są na tyle zautomatyzowane, że same kontrolują i sterują najkorzystniejszą ilością wymian powietrza w danym pomieszczeniu. Wiąże się to z bieżąca kontrolą zarówno temperatury jak i wilgotności w pomieszczeniach, które to parametry są wyjściowymi elementami sterowania wentylacją.
Zastosowanie odpowiednich filtrów powoduje, że wentylacja obniża ilość kurzu w pomieszczeniach. Mieszkańcy w razie takiej potrzeby mogą za pomocą pilota ręcznie ustawiać wymagane parametry komfortu indywidualnego (wilgotność i temperatura) w danym pomieszczeniu.
Zastosowanie wymiennika ciepła tzw. rekuperatora w centrali wentylacyjnej pozwala na oszczędzanie energii cieplnej. Zaletą takiej zintegrowanej instalacji wentylacji mechanicznej w mieszkaniu jest fakt, że w okresie letnim może być ona wykorzystywana w celach obniżania temperatury wewnętrznej po zastosowaniu odpowiednich komponentów chłodniczych.
W dobrze przemyślanym i zaprojektowanym budynku rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych można schować zarówno w ścianach jak i warstwę sufitowo-stropowej. Ważne jest jednak, aby unikać miejscowych znacznych przewężeń kanałów, gdyż może to powodować nieprzyjemne efekty akustyczne np. tzw. efekt gwizdka.
Oprócz dobrze zaprojektowanego systemu wentylacji, musimy pamiętać o optymalnym jego zaprogramowaniu i ustawieniu do funkcji pomieszczeń. Dzięki właściwemu rozmieszczeniu wyciągów i nawiewów w pomieszczeniu uzyskamy właściwą wymianę powietrza.
Pamiętajmy przy tym aby unikać niekontrolowanych przeciągów, niewentylowanych miejsc oraz zachować odpowiednie odległości pomiędzy nawiewem i wyciągiem, aby w danym pomieszczeniu wymiana powietrza następowała.