budowa domul

Stropy w budynkach jednorodzinnych

Strop pełnią w budynkach funkcję przegrody poziomej, oddzielając poszczególne kondygnacje budynku.

Jednak to nie jedyna funkcja stropów. Stanowią one bowiem również element przenoszący obciążenia na ściany budynku będąc przy tym również jego usztywnieniem.

Ponadto jak każda przegroda, stropy mają zadania ochrony cieplnej i akustycznej pomiędzy pomieszczniami, a w szczególnych przypadkach również ochrony przeciwpożarowej.