Regulamin forum SolidnaBudowa.pl

Na stronach forum obowiązują następujące zasady:

1) Tematyka poruszana na forum musi być związana z budowaniem, bądź sprawami formalnymi związanymi z funkcjonowaniem strony.

2) Na stronach forum zabrania się używania zwrotów niecenzuralnych, naruszających godność osób trzecich oraz łamiących prawo.

3) Sposób i forma prowadzonych dyskusji jest dowolna.

4) Administrator strony rości sobie prawa do moderowania tematów forum.

5) Zabrania się umieszczania na forum treści reklamowych bez uprzedniej zgody administratora bądź moderatora.